Eventos

Imatges de la primera edició

Cuadecuc, Atómica, Supernova

Les seccions del festival: Per a totes aquelles persones interessades, volem explicar-vos com mostrarà el festival La Inesperada els seus films. El festival es dividirà, per ara, en tres seccions.   Cuadecuc Creiem que és important donar valor a la cultura de proximitat. La producció catalana de cinema de no

© 2021 La Inesperada