Què fem

Logo_La_Inesperada

La Inesperada és un festival de cinema focalitzat en la no ficció. Som uns apassionats del llenguatge cinematogràfic que es relaciona amb la realitat entenent aquestes pràctiques com un ampli territori on tenen cabuda des del cinema fins a les arts visuals. A La Inesperada creiem en la no ficció com un espai de creació lliure i genuïna, autoral i contemporània.

PER quÈ un festival?

Per suplir mancances culturals

  • Els corrents cinematogràfics de la no ficció que volen pel món, i amb les quals ens alineem, escassegen a casa nostra. Hi ha molt pocs festivals especialitzats i en els generalistes se li atorga gairebé sempre una visibilitat secundària. En mitjans comercials, la no ficció és inexistent, entenent tot vincle amb la realitat a través del reportatge o el documental estàndard de televisió. Com a amants i estudiosos d’aquest llenguatge, doncs, volem obrir més oportunitats per veure’l i seguir-lo.


Per donar més suport a l’escena local

  • Hi ha nombroses persones creadores a Catalunya que, any rere any, produeixen obres d’alta qualitat. Sovint aquestes creacions tenen una visibilitat escassa al nostre territori, a pesar que reben reconeixements internacionals. Un dels principals objectius de La Inesperada és obrir finestres d’exhibició per a aquesta cinematografia local.

 

Per reivindicar l’experiència cinematogràfica enfront d’internet

  • Els avenços en el visionat de l’audiovisual a través d’internet han vingut per quedar-s’hi. Acceptant l’existència d’aquest camí imparable, reivindiquem la vivència cinematogràfica de compartir col·lectivament la pel·lícula en una sala, amb una pantalla de dimensions grans i amb la màxima qualitat possible. Proposem crear sessions de cinema que siguin esdeveniments irrepetibles els quals només es puguin experimentar vivint-los presencialment. És així com sentim el cinema i, sense rebutjar la contemporaneïtat, volem aprofundir en aquesta experiència tan singular com històrica.

MIRADA DE FUTUR

La Inesperada neix com a festival de cinema, però planteja d’altres perspectives a llarg termini, com l’eixamplament a partir d’altres activitats (classes magistrals, seminaris) o l’ajut a la creació i el desenvolupament de projectes cinematogràfics.

COMPROMISOS

Considerem imprescindible tenir presents determinats valors que apliquem en tots els projectes que duem a terme. Per un costat, un compromís amb els Drets Humans, no admetent propostes que fomentin o donin suport a activitats que vagin en contra dels Drets Humans. Per un altre, una perspectiva de gènere, comprometent-nos en treballar per compensar el desequilibri en totes les vessants professionals existents així com també en un ús no sexista del llenguatge en tots els textos i presentacions, entre d’altres mesures. Tampoc oblidarem els drets laborals, oferint un tracte professional adequat a totes les persones involucrades en les nostres activitats, ni tampoc la diversitat cultural, apostant per reflectir-la en els nostres continguts i activitats.

© 2024 La Inesperada