Trobades

A causa de les circumstàncies per tothom conegudes que ha generat la situació pandèmica, les trobades professionals que planteja el festival La Inesperada s’han ajornat per a èpoques posteriors on es puguin dur a terme en millors condicions.

© 2024 La Inesperada