Newsletter

Newsletter

Gràcies per ser part de la Inesperada
Gracias por ser parte de La Inesperada
Thank you for being part of La Inesperada

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES (Reglament UE 2016/679)
Responsable del tractament: Bretzel & Tequila, SL
Finalitat: Oferir els nostres serveis culturals
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui
necessari per complir amb la finalitat del tractament
Drets: accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s’expliquen a la http://lainesperada.cat/politica-de-privacitat

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS (Reglamento UE 2016/679)
Responsable del tratamiento: Bretzel & Tequila, SL.
Finalidad: Ofrecer nuestros servicios culturales
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros, a menos que lo exija una ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento
Derechos: acceder, rectificar y suprimir datos, así como el resto que se explican a la http://lainesperada.cat/politica-de-privacidad

© 2024 La Inesperada